Servicii

     PAZA UMANA

Agentii de Securitate E.S.G. SECURITY SQUAD au in principal urmatoarele indatoriri:

 •  controlul accesului autovehiculelor si/sau persoanelor in/din incinta unui obiectiv;
 •  prevenirea, observarea, sau detectarea oricăror activităţi neautorizate pe o proprietate;
 •  in cazuri deosebite, acestia pot solicita sprijinul echipajelor de Interventie Rapida;
 •  prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului, abuzurilor, incendiilor, etc.;
 •  sa asigure paza obiectivului, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

In concordanta cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, Agentii de Securitate E.S.G. SECURITY SQUAD  sunt dotati cu:

 •  uniforma tip, adecvata sezonului, inscriptionata cu sigla societatii;
 •  ecuson de identificare (numele, prenumele agentului si sigla societatii);
 •  baston de cauciuc sau tonfa;
 •  spray iritant-lacrimogen;
 •  lanterna, fluier;
 •  arme letale de paza si aparare / arme neletale cu bile de cauciuc (in conditiile legii si doar la solicitarea beneficiarului);
 •  mijloace de comunicare – telefon mobil si/sau statie radio;

     BENEFICIILE SERVICIILOR E.S.G. SECURITY SQUAD 

 • un Inspector de Securitate zonal, dotat cu autoturism de serviciu care verifica zilnic activitatea Agentilor de Securitate, atat ziua cat si noaptea;
 • dispozitiv de paza sprijinit de catre echipajele de Interventie Rapida 24/24;
 • sprijinirea de catre specialistii nostri, in intocmirea Planului de Paza;

 

 

     GARDA DE CORP

E.S.G. SECURITY SQUAD  asigura servicii de calitate în ceea ce priveste escortarea persoanelor, cu personal specializat, avizat si dotat corespunzator pentru a face fata oricaror situatii, oferind clientilor sai un grad ridicat de siguranta si comfort.

Serviciile oferite in caz de escorta:

 • asigurarea deplasarii in siguranta a persoanelor implicate, indiferent de imprejurari sau situatii;
 • asigurarea si securizarea perimetrului in care persoana implicata se deplaseaza;
 • asigurarea legaturii cu Serviciile Medicale in caz de necesitate;
 • asigurarea protectiei in cazul unor intalniri de afaceri sau negocieri;
 • asigurarea protectiei in cazul transportului de valori personale;

     MONITORIZARE

Serviciul de Monitorizare

       Presupune supravegherea permanenta, de catre dispecerii nostri, a sistemelor instalate (antiefractie și control-acces) in obiectivele monitorizate. Dispeceratul se afla in contact permanent cu echipele de Interventie Rapida, iar in momentul alarmarii acestea se deplaseaza in cel mai scurt timp in zona de interventie.


     INTERVENTIE RAPIDA

Serviciul de Interventie Rapida

La activarea sistemelor monitorizate, dispecerul de serviciu informeaza echipele de Interventie Rapida, comunicand totodata locul si natura semnalului primit (panica, efractie, sabotaj, incendiu, cadere retea, etc.). Beneficiind de aceste informatii, echipele de interventie se deplaseaza la locul specificat, luand totodata masurile prevazute de lege pentru retinerea faptuitorilor si predarea acestora catre unitatile de Politie.


     TEHNIC – SISTEME DE SECURITATE

Va oferim solutii de securitate complete, acestea fiind proiectate si instalate de catre specialisti, in functie bugetul alocat, cerintele si necesitatiile clientului.

 • Servicii de reţelistică voce-date complete (proiectare, executie, certificare);
 • Echipamente active de rețea (Routere, Switch, Firewall, etc.);
 • Echipamente pasive de rețea (Rack-uri, patch-panell-uri Fibra Optica, conectica, etc.);
 • Proiectare, execuție, testare: Sisteme de Control Acces și Pontaj, Sisteme de Alarmare, Sisteme CCTV;
 • Furnizare, Instalare, Configurare centrale telefonice;

 

     MANAGEMENTUL RISCULUI SI ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA

 • Realizarea Analizelor de Risc la Securitate Fizica in conformitate cu ISO 31.000, Legea 333 din 2003, HG 301 din 2012, Instrucțiunile MAI Nr 9 din 2013, HB 167:2002 – Standard Australian de Management al riscului de securitate fizica, si al Liniilor Directoare privind Evaluarea Riscului de Securitate elaborat de ASIS International;
 • Identificarea amenințărilor si vulnerabilităților la Securitate Fizica caracteristice fiecărui Beneficiar

     AUDITURI DE SECURITATE FIZICA

Auditul de Securitate Fizica este procesul de testare si evaluare a eficacităţii şi eficienţei implementării masurilor si mecanismelor de securitate fizica; El se realizează asupra întregului Sistem de Securitate Fizica, după implementarea acestuia. Este introdus pentru a îmbunătăţi procesele de control într-o unitate şi pentru a verifica eficienţa Sistemului a Managementului Riscului la Securitate Fizica.

Auditul nostru de securitate fizica are la baza chestionare măsurabile, complexe, detaliate, ponderate in funcție de relevanta măsurii in eficienta protecției si cuprinde toate zonele de securitate fizica; El are un rol deosebit de important in evaluarea si identificarea vulnerabilităților si amenințărilor specifice de securitate fizica;

Auditul nostru de securitate fizica are la baza bunele practici, recunoscute internațional, in industria de securitate fizica;

Datorita dinamismului riscului la securitate fizica, auditul de securitate este un instrument eficient in monitorizarea si evaluarea permanenta a acestuia (Vezi ciclul PDCA descris în standardele de management ISO). Acesta este motivul pentru care recomandăm efectuarea semestrială a auditului de securitate fizică;

 • Realizarea de teste in teren si in condiții reale, ale tuturor mecanismelor de securitate (acționare butoane de panica, verificare funcționare sistem control acces, verificare funcționare sistem TVCI, verificare funcționare sistem efracție, verificare funcționare sistem integrat de securitate fizica, timpi intervenție rapida, timp intervenție personal de paza propriu, etc.);
 • Identificarea îmbunătățirilor necesare la sistemul de protecție fizică al BENEFICIARULUI si dezvoltarea unui plan de acțiune in acest sens;
 • Suport in monitorizarea implementrarii planurilor de masuri de mai sus.

     PREVENIRE FRAUDE SI PIERDERI OPERATIONALE

Evaluarea detaliata a masurilor implementate de BENEFICIAR privind prevenirea furturilor, fraudelor si pierderilor operaționale;

 • Elaborarea planurilor pentru reducerea fraudelor, furturilor si a altor pierderi operaționale;
 • Suport in realizarea unui registru al incidentelor de securitate; Auditarea raportării imediate a tuturor incidentelor de securitate. Verificarea calității si detaliilor rapoartelor de securitate;
 • Monitorizarea tuturor incidentelor de securitate ale BENEFICIARULUI si evaluarea tendințelor acestora.
 • Suport in realizarea anchetelor, investigațiilor, verificărilor in relație cu orice aspect de securitate fizică cu scopul de a determina ce s-a întâmplat, de a identifica vulnerabilitățile si amenințările de securitate fizică si de a face recomandări corespunzătoare de îmbunătățire pentru prevenirea producerii unor astfel de incidente in viitor;
 • Suport in implementarea eficienta a unor controale permanente sau aleatorii de securitate asupra vehiculelor, materiilor prime, produselor finite, bagajelor si persoanelor, controale realizate de agenții de paza din obiective, responsabilii cu securitatea ai BENEFICIARULUI, alți furnizori de securitate, etc.;
 • Suport in îmbunătățirea prezentei vizuale a departamentului de securitate (uniforma, ținute, atitudine, limbaj, imagine) ca un factor de prevenție si reasigurare a afacerii si a angajaților;
 • Suport in realizarea unor anchete, investigații sau verificări, privind lipsurile la inventar datorate furturilor sau distrugerilor, pe întreg lanțul de distribuție al produsului finit, ambalaje, containere etc. al BENEFICIARULUI. Recomandarea unor acțiuni si masuri de securitate fizică pentru controlul si reducerea lipsurilor la inventar;
 • Participarea aleatorie la verificările si inventarele periodice; Suport in realizarea unor controale aleatorii sau inopinate pentru prevenirea furturilor si a fraudelor.