PREVENIRE FRAUDE ȘI PIERDERI OPERAȚIONALE

Home » Servicii » PREVENIRE FRAUDE ȘI PIERDERI OPERAȚIONALE

Evaluarea detaliată a măsurilor implementate de BENEFICIAR privind prevenirea furturilor, fraudelor și pierderilor operaționale;

  • Elaborarea planurilor pentru reducerea fraudelor, furturilor și a altor pierderi operaționale;
  • Suport în realizarea unui registru al incidentelor de securitate. Auditarea raportării imediate a tuturor incidentelor de securitate. Verificarea calității și detaliilor rapoartelor de securitate;
  • Monitorizarea tuturor incidentelor de securitate ale BENEFICIARULUI și evaluarea tendințelor acestora.
  • Suport în realizarea anchetelor, investigațiilor, verificărilor în relație cu orice aspect de securitate fizică cu scopul de a determina ce s-a întâmplat, de a identifica vulnerabilitățile și amenințările de securitate fizică și de a face recomandări corespunzătoare de îmbunătățire pentru prevenirea producerii unor astfel de incidente în viitor;
  • Suport în implementarea eficientă a unor controale permanente sau aleatorii de securitate asupra vehiculelor, materiilor prime, produselor finite, bagajelor și persoanelor, controale realizate de agenții de pază din obiective, responsabilii cu securitatea ai BENEFICIARULUI, alți furnizori de securitate, etc.;
  • Suport în îmbunătățirea prezentei vizuale a departamentului de securitate (uniformă, ținute, atitudine, limbaj, imagine) ca un factor de prevenție și reasigurare a afacerii și a angajaților;
  • Suport în realizarea unor anchete, investigații sau verificări, privind lipsurile la inventar datorate furturilor sau distrugerilor, pe întreg lanțul de distribuție al produsului finit, ambalaje, containere etc. al BENEFICIARULUI. Recomandarea unor acțiuni și măsuri de securitate fizică pentru controlul și reducerea lipsurilor la inventar;
  • Participarea aleatorie la verificările și inventarele periodice. Suport în realizarea unor controale aleatorii sau inopinate, pentru prevenirea furturilor și a fraudelor.