AUDITURI DE SECURITATE FIZICĂ

Home » Servicii » AUDITURI DE SECURITATE FIZICĂ

Auditul de Securitate Fizica este procesul de testare și evaluare a eficacităţii şi eficienţei implementării măsurilor și mecanismelor de securitate fizică. El se realizează asupra întregului Sistem de Securitate Fizică, după implementarea acestuia. Este introdus pentru a îmbunătăţi procesele de control într-o unitate şi pentru a verifica eficienţa Sistemului a Managementului Riscului la Securitate Fizică.

 

Auditul nostru de Securitate Fizică are la baza chestionare măsurabile, complexe, detaliate, ponderate în funcție de relevanța măsurii în eficiența protecției și cuprinde toate zonele de securitate fizică. El are un rol deosebit de important în evaluarea și identificarea vulnerabilităților și amenințărilor specifice de securitate fizică.

Auditul nostru de Securitate Fizică are la baza bunele practici, recunoscute internațional, în Industria de Securitate Fizică.

Datorită dinamismului riscului la securitate fizică, auditul de securitate este un instrument eficient în monitorizarea și evaluarea permanentă a acestuia (Vezi ciclul PDCA descris în standardele de management ISO). Acesta este motivul pentru care recomandăm efectuarea semestrială a auditului de securitate fizică;

  • Realizarea de teste în teren și în condiții reale, ale tuturor mecanismelor de securitate (acționare butoane de panică, verificare funcționare sistem control acces, verificare funcționare sistem TVCI, verificare funcționare sistem anti-efracție, verificare funcționare sistem integrat de securitate fizica, timpi intervenție rapidă, timp intervenție personal de pază propriu, etc.);
  • Identificarea îmbunătățirilor necesare la sistemul de protecție fizică al BENEFICIARULUI și dezvoltarea unui plan de acțiune în acest sens;
  • Suport în monitorizarea implementării planurilor de măsuri de mai sus.
  • Realizarea de teste în teren și în condiții reale, ale tuturor mecanismelor de securitate;
  • Identificarea îmbunătățirilor necesare la sistemul de protecție fizică al BENEFICIARULUI și dezvoltarea unui plan de acțiune în acest sens;
  • Suport în monitorizarea implementării planurilor de măsuri de mai sus.