Servicii

PAZĂ UMANĂ PAZĂ UMANĂ
01
Paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

Agenții de Securitate E.S.G. SECURITY SQUAD au în principal următoarele îndatoriri

 • controlul accesului autovehiculelor si/sau persoanelor in/din incinta unui obiectiv;
 •  prevenirea, observarea, sau detectarea oricăror activităţi neautorizate pe o proprietate;
 •  in cazuri deosebite, acestia pot solicita sprijinul echipajelor de Interventie Rapida;
 •  prevenirea intrărilor nepermise, a vandalismului, abuzurilor, incendiilor, etc.;
 •  sa asigure paza obiectivului, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
GARDĂ DE CORP / BODYGUARD
02
Escortarea persoanelor, cu agenți specializați, avizați și dotați corespunzător
 • SERVICIILE OFERITE ÎN CAZ DE ESCORTĂ PERSOANE

 • asigurarea deplasării în siguranță a persoanelor implicate, indiferent de imprejurări sau situații
 • asigurarea și securizarea perimetrului în care persoana implicată se deplasează
 • asigurarea legaturii cu Serviciile Medicale în caz de necesitate
 • asigurarea protecției în cazul unor întâlniri de afaceri sau negocieri
 • asigurarea protecției în cazul transportului de valori personale
GARDĂ DE CORP / BODYGUARD GARDĂ DE CORP / BODYGUARD
INTERVENȚIE RAPIDĂ
INTERVENȚIE RAPIDĂ
03
Serviciul de Intervenție Rapidă cu echipe de intervenție specializate

La activarea sistemelor monitorizate, dispecerul de serviciu informează echipele de Intervenție Rapidă, comunicând totodata locul și natura semnalului primit (panică, efracție, sabotaj, incendiu, cădere retea, etc.).
Beneficiind de aceste informații, echipele de intervenție se deplasează la locul specificat, luând totodata măsurile prevăzute de lege pentru reținerea făptuitorilor și predarea acestora către unitățile de Poliție.

04
Supravegherea permanentă, de către dispecerii noștri, a sistemelor instalate

Presupune supravegherea permanentă, de către dispecerii noștri, a sistemelor instalate (anti-efracție și control-acces) în obiectivele monitorizate. Dispecerul de serviciu se află în contact permanent cu echipajele de Intervenție Rapidă, iar în momentul alarmării acestea se deplasează în cel mai scurt timp în zona indicată.

05
Solutii de Securitate complete, acestea fiind proiectate și instalate de către specialiști
 • Servicii de reţelistică voce-date complete (proiectare, executie, certificare);
 • Echipamente active de rețea (Routere, Switch, Firewall, etc.);
 • Echipamente pasive de rețea (Rack-uri, patch-panell-uri Fibra Optica, conectica, etc.);
 • Proiectare, execuție, testare: Sisteme de Control Acces și Pontaj, 
 • Sisteme de Alarmare, Sisteme CCTV;
 • Furnizare, Instalare, Configurare centrale telefonice;
MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ MANAGEMENTUL RISCULUI ȘI ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ
06
Managementul Riscului și Analiza de Risc la Securitate Fizică
 • Realizarea Analizelor de Risc la Securitate Fizică în conformitate cu ISO 31.000, Legea 333 din 2003, HG 301 din 2012, Instrucțiunile MAI Nr. 9 din 2013, HB 167:2002 – Standard Australian de Management al Riscului de Securitate Fizică și al Liniilor Directoare privind Evaluarea Riscului de Securitate elaborat de ASIS Internațional;
 • Identificarea amenințărilor și vulnerabilităților la Securitate Fizica caracteristice fiecărui Beneficiar
AUDITURI DE SECURITATE FIZICĂ
07
Procesul de testare si evaluare a eficacităţii şi eficienţei implementării masurilor si mecanismelor de securitate fizica

Auditul de Securitate Fizica este procesul de testare și evaluare a eficacităţii şi eficienţei implementării măsurilor și mecanismelor de securitate fizică. El se realizează asupra întregului Sistem de Securitate Fizică, după implementarea acestuia. Este introdus pentru a îmbunătăţi procesele de control într-o unitate şi pentru a verifica eficienţa Sistemului a Managementului Riscului la Securitate Fizică.

 

 

AUDITURI DE SECURITATE FIZICĂ AUDITURI DE SECURITATE FIZICĂ
PREVENIRE FRAUDE ȘI PIERDERI OPERAȚIONALE PREVENIRE FRAUDE ȘI PIERDERI OPERAȚIONALE
08
Prevenire Fraude și Pierderi Operaționale / Loss Prevention
 • Elaborarea planurilor pentru reducerea fraudelor, furturilor și a altor pierderi operaționale;
 • Suport în realizarea unui registru al incidentelor de securitate
 •  Auditarea raportării imediate a tuturor incidentelor de securitate. Verificarea calității și detaliilor rapoartelor de securitate;
 • Monitorizarea tuturor incidentelor de securitate ale BENEFICIARULUI și evaluarea tendințelor acestora.